fbpx

Ochrana a spracovanie osobných údajov

A. Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba živnostníkovi Tatiane Krčmárikovej , so sídlom Družstevná 1999/8, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 53021126, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okresnom úrade v Senci , Číslo živnostenského registra 140-24745 (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • služba, o ktorú zákazník prejavil záujem
 • správa zákazníka
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • údaje, ktoré dotknutá osoba vypĺňa v jednotlivých poliach, formulároch, tabuľkách

Meno; priezvisko; služba, o ktorú zákazník prejavil záujem; správa zákazníka; telefónne číslo; údaje, ktoré vznikli vyplnením a odoslaním informácií v jednotlivých poliach, formulároch, tabuľkách a e-mail je nutné spracovať za účelom:

 1. Podpory predaja prostredníctvom marketingových ponúk,výpočtov, newslettrov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách,
 2. prieskumu spokojnosti zákazníkov,
 3. organizovaného zhromažďovania a analyzovania údajov potrebných na zabezpečenie informácií nevyhnutných pre rozhodovanie o marketingovej stratégií,
 4. získania štatistických informáciách o zákazníkoch,
 5. získania reakcií, hodnotení a referencií zakazníkov.

Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov.

Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

2. Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to cez mail: tatiana@krcmarikova.com alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcu (Družstevná 1999/8 900 28 Ivanka pri Dunaji).

Správca v rámci svojej činnosti spolupracuje s finančnými sprostredkovateľmi a finančnými poradcami, ktorí na základe uzatvorených zmlúv o obchodnom zastúpení spolupracujú so správcom.  Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté našim obchodným zástupcom v súlade s účelom, na ktorý ste ich poskytli.

Správca bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je však povinný tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba môže svoje vyššie vymenované práva uplatniť písomne, a to formou poštovej zásielky na adrese Tatiana Krčmáriková, Družstevná 1999/8, 900 28 Ivanka pri Dunaji alebo e-mailom na tatiana@krcmarikova.sk .

V nadväznosti vyššie uvedené vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru dotknutá osoba prehlasuje že bola v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov informovaná o podmienkach spracúvania osobných údajov správcom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.tatianakrcmarikova.sk .

3. Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobne údaje o vás spracúvané
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Cookie webu www.tatianakrcmarikova.sk

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené z dôvodu využitia služieb tretích strán.

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, aby umožnili základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Akceptáciou súborov cookies:

 1. Akceptujete ukladanie cookies pre stránku www.tatianakrcmarikova.sk,
 2. uchováva sa váš stav relácie vo všetkých požiadavkách na stránku.

Štatistika:

Akceptovaním súborov cookies sa:

 1. Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky,
 2. používa služba Google Analytics na hodnotenie rýchlosti požiadaviek,
 3. registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.

Stránku si môžete prehliadať aj bez Cookies súborov. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte “neakceptovať cookies”. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ak ale nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk.

 

V Bratislave dňa 14.8.2020

Tatiana Krčmáriková

 

 

Scroll to Top

Máte otázku?

Pokúsim sa na ňu odpovedať čo najskôr.

sporte si a zarábajte

Založte si sporenie do fondov

Chcete sporenie, ktoré bude mať dobrý úrok?

Rada vám vysvetlím, prečo je sporenie do fondov to najlepšie, čo môžete urobiť.

Potrebujete zabezpečiť seba, svoju rodinu alebo majetok?

navrhnem vám poistenie

Nevyhadzujte peniaze na zbytočné pripoistenia.

Navrhnem vám poistku, ktorá bude kryť tie najväčšie riziká súvisiace s predmetom poistenia. 

Rozmýšľate, z čoho budete žiť na dôchdku?

Založte si dôchodkové sporenie

Chcete mať II. alebo III. pilier?

Rada vám poradím, akú dôchodkovú správcovskú spoločnosť si vybrať a vypočítam vám výšku vášho budúceho dôchodku bez sporenia a so sorením.

Chcete na svojich peniazoch zarábať?

Začnite investovať

Vyberte si investíciu

Rada vám poradím alebo vám sprostredkujem predaj fondov výhodnejších ako v banke.

Uvažujete nad novým bývaním či refinancom?

Zistite aká vám vyjde hypotéka

Chceli by ste výhodnú úrokovú sadzbu a rozumnú splátku?

Neváhajte mi napísať, všetko vyriešim za vás.

Potrebujete pomôcť s financiami?

Vytvorte si finančný plán

Máte pocit, že vám peniaze utekajú pomedzi prsty?

Napíšte mi, čo chcete dosiahnuť  a potrebujete na to financie. Spolu sa tam čoskoro dostaneme.